“PAŽINKIME DRUSKĄ”

Edukacijos tikslas – įdomiai ir patraukliai, dalyviui pagal amžių suprantamai ir aiškiai pateikti informaciją apie druską ir jos panaudojimo galimybes seniau bei dabar. Edukacija- tarsi integruota STEAM pamoka ir sveikos gyvensenos skatinimas, ne tik suteikianti žinių, bet ir ugdanti kritinį mąstymą, mokanti apginti savo nuomonę, diskutuoti, priimti bendrą sprendimą.

Edukacija padės mokiniams išsiugdyti teigiamą istorinį ir šiuolaikines kultūrinės raiškos vertinimą. Susipažindami su druskos rūšimis ir istorija, peržvelgsime pasaulio tradicijas, lyginsime jas su mums žinomomis ir artimomis, tai išmokys pripažinti ir gerbti kitų rasių, tautų, grupių ir asmenų kultūrines vertybes, skatins loginį mąstymą, turimų žinių pritaikymą situacijoje. Praktinė veika ugdys menines ir kūrybines kompetencijas.

Edukacija supažindins mokinius su druskos istorija nuo seniausių civilizacijos laikų iki šių dienų naujausių dietologų rekomendacijų. Renginys apjungs gamtamokslines, matematines ir lietuvių kalbos pamokas. Diskusija, vaizo medžiaga, teorinės žinios, pritaikytos dalyvių amžiui ir gebėjimams, įgalins atpažinti gimtajai kultūrai būdingas vertybes ir elgesio bruožus, o bendraujant su įvairių įsitikinimų, tautų, grupių atstovais atsižvelgti į požiūrių, kalbos ir elgesio skirtumus, bei vengti išankstinių stereotipinių nuostatų. Ugdys kultūrinio sąmoningumo kompetenciją- gebėjimus, kurie reiškiasi mokėjimu atpažinti savyje turimą šią potenciją ir gebant vertinti ir saugoti kultūrinę įvairovę bei dalyvauti kultūrinės raiškos veikloje. Dalyviai praktinėje veikloje atskleis savo meninius gebėjimus ir grožio suvokimą.

0
Maksimalus mokinių skaičius programoje
0
Programos trukmė (minutėmis)
0
Kaina mokiniui, €

Programos vykdomos: 

I- 9.00-9.45; II- 9.45-10.30; III- 10.30-11.15; IV- 11.15-12.00; V- 12:00-12:45; VI- 13:00-13:45.

Programa vykdoma darbo dienomis visoje Lietuvoje tik Lietuvių kalba!

Programa vykdoma visą sezoną.

KITA INFORMACIJA

Ši programa skirta 1-5 klasių mokiniams

Reikalingi staliukai ir kėdutės vaikams.
Programų skaičius dieną vienoje Įstaigoje – nuo 4 iki 6.

Šią programą veda Rasa

NAUDINGI DOKUMENTAI:

Meniu