Edukacijų rinkiniai

Mokykloms – 8 edukacijų rinkinys mokslo metams.
Darželiams – 4 pasirenkamų edukacijų rinkinys rugsėjo-birželio mėnesiams.

Pavyzdys Nr. 1
4 darželio grupės (min. 80 vaikų) užsako 4 edukacijų rinkinius 2022-2023 metams:

1 etapas: 4 grupės po 20 vaikų nutaria įsigyti 4 edukacijų rinkinį 2022-2023 metams. 4 Edukacijas galima rinktis iš siūlomų 8. Datas galima rinktis tarp 2022 m. spalio ir 2023 m. birželio mėn.

2 etapas: kiekviena grupė surenka po 20 eur iš kiekvieno vaiko tėvelių, kas sudaro 1.600 eur  (skaičiuojant 80-iai vaikų) pateikia užsakymą MUG.lt. Vienos edukacijos kaina vaikui – 5 eur.

3 etapas: suderinami edukacijų vykdymo laikai ir sutariama, ar visą sumą apmokės tėveliai, ar įstaiga, ar suma bus padalinta į dvi dalis.

4 etapas. MUG.lt išrašo sąskaitą faktūrą asmeniui ir /arba įstaigai, kuris (-i) ir apmokės užsakymą pavedimu.

5 etapas. MUG.lt vykdo pasirinktas 4 edukacijas sutartomis datomis 2022-2023 metais.

Pastaba: minimalus užsakymas – 4 grupės arba 80 vaikų, maksimalus – 12 grupių.

ATSISIŲSKITE LANKSTINUKĄ, KURIUO PRAŠOME PASIDALINTI SU TĖVELIAIS

Pavyzdys Nr. 2
4 mokyklos klasės (min. 80 vaikų) užsako 8 edukacijų rinkinius 2022-2023 metams:

1 etapas: 4 klasės po 20 mokinių nutaria įsigyti 8 edukacijų rinkinį 2022-2023 metams. Datas galima rinktis tarp 2022 m. spalio ir 2023 m. birželio mėn.

2 etapas: kiekviena grupė surenka po 40 eur iš kiekvieno vaiko tėvelių, kas sudaro 3.200 eur  (skaičiuojant 80-iai mokinių) pateikia užsakymą MUG.lt. Vienos edukacijos kaina mokiniui – 5 eur.

3 etapas: suderinami edukacijų vykdymo laikai ir sutariama, ar visą sumą apmokės tėveliai, ar įstaiga, ar suma bus padalinta į dvi dalis.

4 etapas. MUG.lt išrašo sąskaitą faktūrą asmeniui ir /arba įstaigai, kuris (-i) ir apmokės užsakymą pavedimu.

5 etapas. MUG.lt vykdo pasirinktas 8 edukacijas sutartomis datomis 2022-2023 metais.

Pastaba: minimalus užsakymas – 4 klasės (min. 80 mokinių), maksimalus – neribojamas.

ATSISIŲSKITE LANKSTINUKĄ, KURIUO PRAŠOME PASIDALINTI SU TĖVELIAIS

NB!
MUG.lt garantuoja edukacijų įvykdymą vėlesniu laiku sutarta kaina, jei dėl valstybės pritaikytų apribojimų MUG.lt veikla laikinai sustabdyta vyriausybės nutarimu.

0
Minimalus grupių / klasių skaičius per dieną
0
Minimalus dalyvių skaičius per dieną
0
Minimalus rinkinių skaičius darželiui / mokyklai
0
Edukacijos kaina dalyviui, eur
Meniu