Edukacijų rinkiniai

Mokykloms – 8 edukacijų rinkinys mokslo metams.
Darželiams – 4 pasirenkamų edukacijų rinkinys 2023 metams.

Pavyzdys Nr. 1
4 darželio grupės užsako 4 edukacijų rinkinius 2023 metams:

1 etapas: 4 grupės po 20 vaikų nutaria įsigyti 4 edukacijų rinkinį 2023 metams, kurias galima rinktis iš siūlomų 8 edukacijų. Datas galima rinktis visiems 2023 metams.

2 etapas: iš vaikų tėvelių kiekviena grupė surenka po 400 eur ir pateikia užsakymą MUG.lt (min. 4 grupės arba 1.600 eur). 

3 etapas: suderinami edukacijų vykdymo laikai ir sutariama, ar visą sumą apmokės tėveliai, ar įstaiga, ar suma bus padalinta į dvi dalis.

4 etapas. MUG.lt išrašo sąskaitą faktūrą asmeniui ir /arba įstaigai, kuris (-i) ir apmokės užsakymą pavedimu.

5 etapas. MUG.lt vykdo pasirinktas 4 edukacijas sutartomis datomis 2023 metais.

Pastaba: minimalus užsakymas – 4 grupės.

ATSISIŲSKITE LANKSTINUKĄ, KURIUO PRAŠOME PASIDALINTI SU TĖVELIAIS

Pavyzdys Nr. 2
4 mokyklos klasės užsako 4 edukacijų rinkinius 2023 metams:

1 etapas: 4 klasės po 20 mokinių nutaria įsigyti 4 edukacijų rinkinį 2023 metams, galima rinktis iš siūlomų 8 edukacijų. Datas galima rinktis visiems 2023 metams.

2 etapas: kiekviena klasė surenka iš mokinių tėvėlių surenka po 400 eur  ir pateikia užsakymą MUG.lt (min. 1.600 eur). 

3 etapas: suderinami edukacijų vykdymo laikai ir sutariama, ar visą sumą apmokės tėveliai, ar įstaiga, ar suma bus padalinta į dvi dalis.

4 etapas. MUG.lt išrašo sąskaitą faktūrą asmeniui ir /arba įstaigai, kuris (-i) ir apmokės užsakymą pavedimu.

5 etapas. MUG.lt vykdo pasirinktas 4 edukacijas sutartomis datomis 2023 metais.

Pastaba: minimalus užsakymas – 4 klasės.

ATSISIŲSKITE LANKSTINUKĄ, KURIUO PRAŠOME PASIDALINTI SU TĖVELIAIS

NB!
MUG.lt garantuoja edukacijų įvykdymą vėlesniu laiku sutarta kaina, jei dėl valstybės pritaikytų apribojimų MUG.lt veikla laikinai sustabdyta vyriausybės nutarimu.

0
Minimalus grupių / klasių skaičius per dieną
0
Minimalus dalyvių skaičius per dieną
0
Minimalus rinkinių skaičius darželiui / mokyklai
0
Edukacijos kaina dalyviui, eur
Meniu